Inwentaryzacja źródeł ciepła w Łosicach

mazowsze.png

Informujemy, że w dniach od 19.07.2021 r. do 31.10.2021 r. na zlecenie Burmistrza Miasta i Gminy Łosice, ankieterzy firmy GreenLynx przeprowadzą inwentaryzacje indywidualnych źródeł ciepła na terenie Miasta i Gminy. Ankieterzy posiadają stosowne upoważnienia Burmistrza oraz identyfikatory.Ankietę można wypełnić również samodzielnie:  • wypełniając ankietę elektroniczną dostępną na stronie https://forms.gle/QrwXVCtfyzcdKStw9,

  • wypełniając załączony formularz, oraz dostarczając go do Urzędu Miasta i Gminy w Łosicach,

  • telefonicznie pod nr 600 803 730.


Zgodnie z uchwałą nr 115/20 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 08 września 2020 r. samorządy gminne z terenu województwa zobowiązane są do wykonania inwentaryzacji źródeł niskiej emisji, tj. instalacji wytwarzania ciepła wykorzystywanego do celów grzewczych i przygotowania ciepłej wody użytkowej.


Inwentaryzacja ma charakter obowiązkowy dla każdego budynku/lokalu posiadającego ogrzewanie.


Dla lokali lub budynków, których użytkownicy uniemożliwili przeprowadzenie inwentaryzacji, za sposób ogrzewania uznaje się wykorzystanie najbardziej emisyjnego źródła bezklasowego (nieekologicznego).


Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Miasta i Gminy Łosice realizowana jest w ramach programu ,,Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021” współfinansowanego ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.


Wzór kwestionariusza znajduje się na stronie https://gminalosice.pl/pl/aktualnosci/inwentaryzacja-zrodel-ciepla-w-losicach.html?vid=833 


Czytaj więcej

Data ogłoszenia:
19.07.2021 14:10
Kategoria:
Ogłoszenia ogólne